Privacyverklaring

Op deze pagina tref je de privacyverklaring van rLs Leefstijlcoaching aan. Je wordt aangeraden deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen. rLs Leefstijlcoaching is gevestigd te Cuijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81947763.  rLs Leefstijlcoaching is per e-mail te bereiken via info@rLsleefstijlcoaching.nl.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe rLs Leefstijlcoaching omgaat met de verwerking van de persoonsgegevens. Zo wordt onder meer aangegeven welke (categorieën) persoonsgegevens worden verzameld en voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt.

rLs Leefstijlcoaching behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. De huidige privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14-12-2021.

Doelen van verwerkingen van persoonsgegevens

rLs Leefstijlcoaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Persoonsgegevens worden via de website verwerkt als je de informatie voor het contactformulier invult. Bij het invullen van dit formulier wordt aangegeven welke gegevens verplicht ingevuld moeten worden. Het e-mailadres of het telefoonnummer is nodig om contact met je op te nemen, maar wordt ook gebruikt om je in de toekomst op de hoogte te stellen van diensten die interessant voor je kunnen zijn.
 • rLs Leefstijlcoaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten

Verwerking persoonsgegevens

rLs Leefstijlcoaching gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als je gebruik maakt van diensten van rLs Leefstijlcoaching dan hebben wij gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de leefstijlcoach of via de mail. Denk hierbij aan:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

rLs Leefstijlcoaching heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk leefstijladvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doen wij alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Gegevens bewaren 

rLs Leefstijlcoaching bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Er wordt een bewaartermijn van 7 jaar na beëindiging van de behandeling gehanteerd.

Cookies

rLs Leefstijlcoaching maakt op haar website gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Wat zijn cookies? Een cookie is een stukje data dat door een website op je internetbrowser wordt geplaatst. Elke keer wanneer je de website van verantwoordelijke bezoekt, verzamelt zij basis technische informatie zoals, via welke website je op deze website terecht bent gekomen. Deze privacyverklaring is van toepassing op cookies en soortgelijke technologie. Deze website kan cookies gebruiken om bezoekers te voorzien van afgestemde informatie, om informatie te verzamelen, en om de bezoeker te volgen tijdens het bezoek aan de website. Dit helpt rLs Leefstijlcoaching om een goede gebruikservaring te kunnen leveren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Delen met anderen

rLs Leefstijlcoaching zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling of bij opname).

Persoonsgegevens die op deze website zijn ingevuld worden verwerkt door bedrijven die door rLs Leefstijlcoaching zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst. De wet noemt deze bedrijven ‘bewerkers’.

Je kunt hierbij denken aan het bedrijf welke de hosting van onze website verzorgd. De bewerkers handelen onder verantwoordelijkheid van rLs Leefstijlcoaching.

rLs Leefstijlcoaching zal de gegevens op geen enkele wijze beschikbaar stellen aan organisaties, derden, uitlenen, verhuren of verkopen, noch op andere wijze openbaren, tenzij rLs Leefstijlcoaching daartoe wettelijk wordt verplicht.

Beveiliging

rLs Leefstijlcoaching heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@rlsleefstijlcoaching.nl.

Privacyrechten

Je hebt het recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van je persoonsgegevens overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

Als je van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, dan kun je een e-mail sturen naar info@rlsleefstijlcoaching.nl.

rLs Leefstijlcoaching wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/meldingsformulier-klachten

Disclaimer

Deze website is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Hoewel rLs Leefstijlcoaching ernaar streeft om correcte informatie te verschaffen, kunnen rLs Leefstijlcoaching niet garanderen dat de content op deze website juist en volledig is.

Verwijzingen naar andere sites zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruikers van de site. rLs Leefstijlcoaching is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Verder is rLs Leefstijlcoaching niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, onvolledigheden die getoond zijn op deze website.

rLs Leefstijlcoaching behoudt zich het recht voor om de informatie op deze site te wijzigen zonder enige aanmelding of bekendmaking vooraf.