Coaching op Leefstijl (CooL)

CooL is een bewezen effectief, tweejarig leefstijl programma dat volledig vergoed wordt vanuit de basisverzekering. Het is een gecombineerde leefstijl interventie (GLI) gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en vol te kunnen houden op langere termijn. Er is niet alleen aandacht voor voeding, maar ook voor bewegen, slaap, stress, ontspanning en positieve gezondheid.  Het bestaat uit zowel individuele als groepsbijeenkomsten met 8-12 deelnemers waarin je stapsgewijs werkt aan een gezonde(re)leefstijl en het vergroten van eigen regie.

CooL coaching op leefstijl logo

Voor wie

Volwassenen met overgewicht én een extra risicofactor of volwassenen met obesitas komen in aanmerking voor het CooL programma. Deelname is alleen mogelijk na een doorverwijzing van de huisarts of medisch specialist.

Voorwaarden voor doorverwijzing

Overgewicht: BMI (Body Mass Index) 25-30 in combinatie met één van de volgende:

  • Grote buikomvang (vrouwen ≥88 cm, mannen ≥102 cm)
  • Verhoogd risico op diabetes type 2 of hart- en vaatziekten
  • Artrose of slaapapneu

Obesitas: BMI 30 of hoger

Bereken je BMI en buikomvang hier.

Deelnemers moeten wel gemotiveerd zijn om een leefstijlprogramma te doorlopen.

Aanpak

Het stapsgewijs aanleren van nieuwe en gezonde gewoontes kost tijd. Daarom duurt het CooL programma 2 jaar. Het bestaat uit een basisprogramma van 8 maanden en een onderhoudsprogramma van 16 maanden. Deze bestaan ieder uit 4 individuele gesprekken van 45-60 minuten en 8 groepsbijeenkomsten van 90 minuten met 8-12 deelnemers. In de eerste 8 maanden wordt er vooral gewerkt aan het veranderen van gedrag en in de volgende 16 maanden aan het volhouden van het gezondere gedrag.

In totaal heb je dus 16 groepsbijeenkomsten waarin diverse leefstijl thema’s worden besproken. Daarnaast heb je gedurende het programma 8 keer een individueel gesprek waarin je werkt aan je persoonlijke doelstellingen.

Kosten

Het CooL programma wordt volledig vergoed vanuit de basisverzekering zonder eigen bijdrage of aanspraak op je eigen risico. Deelnemen is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Voldoende inspanning wordt verwacht. Het CooL programma is gericht op het aanzetten en motiveren tot bewegen. Voor daadwerkelijke beweging mag de persoon zich op eigen initiatief aansluiten bij de reguliere sport- en/of beweegmogelijkheden in zijn eigen omgeving. Eventuele kosten voor het sporten- en/of bewegen worden niet vergoed.

Locatie en starttijd

  • De individuele gesprekken vinden plaats bij mijn praktijk in Cuijk.
  • De groepsbijeenkomsten vinden plaats in Cuijk op een nader te bepalen locatie en tijd.
  • Alle aanmeldingen worden aangenomen en op een wachtlijst gezet.
  • Voor iedereen op de lijst wordt een afspraak voor een intakegesprek gepland.
  • Na het intakegesprek besluit je definitief of je mee gaat doen.
  • Zodra er 8 mensen op de wachtlijst staan, wordt een definitief startdatum bekend gemaakt.

Ben je klaar voor een nieuwe leefstijl en wil je aan de slag met het leefstijlprogramma CooL?
Vraag om een verwijsbrief bij jouw huisarts en neem direct contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

Veranderen begint met een eerste stap.